เครื่องมือติดตามผล

เครื่องมือติดตามผล

6 แถบ Jammer สัญญาณ GPS - Jammer WIFI - Jammer โทรศัพท์มือถือระบบ 3G

รายละเอียดสินค้า

6 แถบ Jammer สัญญาณ GPS - Jammer WIFI - Jammer โทรศัพท์มือถือระบบ 3G

ข้อมูลจำเพาะ

■ปรับจูนเนอร์สแตนดาร์ด 6 แบนด์สัญญาณ Jammer - Jammer GPS - Jammer WIFI - Jammer โทรศัพท์มือถือระบบ 3G

■ Isolating Signal Bandwidth:

- CDMA / GSM (850MHz - 960MHz)

- DCS / PHS (1805MHz - 1990MHz)

- WIFI (2400MHz - 2500MHz)

- 3G (2110 - 2170MHz)

- GPS: 1570 - 1580MHZ

- GPS (L2-5): 1170 - 1280MHZ

■เสาอากาศ: เสาอากาศ Omni-directional 6 เส้น

■ขอบเขตป้องกันรัศมี: สูงสุด 40 เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพเครือข่ายของผู้ให้บริการมือถือและความแรงของสัญญาณเบื้องหลัง)

■แหล่งจ่ายไฟ: 50 ถึง 60Hz, 100 ถึง 240V AC

■กำลังขับทั้งหมด: 15 วัตต์

■สี: ดำ

■เหมาะสำหรับ: ห้องตำรวจและห้องประชุมบริการรักษาความปลอดภัยหน่วยทหารเรือนจำธนาคารโบสถ์ห้องประชุมห้องเรียนบริการลับห้องประชุมข่าวสารห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ศุลกากรบ้านรถยนต์

ใช้ Notes:

■ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายอากาศทั้งหมดก่อนที่จะเปิดสวิตช์ไฟ

■เมื่อคุณไดรับโทรศัพทในครั้งแรกใหชารจโทรศัพทเทานั้นหลังจากใชไฟฟาหมดแลวยืดอายุการใชงานของเครื่องใหลองชารจแบตเตอรี่ใหมอีกไมนอยกวา 12 ชั่วโมง

■เครื่องหมายใด ๆ ที่ปิดสนิทบนเครื่องที่ฉีกขาดถือเป็นโมฆะยกเว้นจากบริการที่ซ่อมแซมแล้ว

■อย่าใส่เครื่องทำให้เปื้อนในน้ำและไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานในสภาพที่ไม่ดีสภาวะของแรงดันสูงเปียกชื้นแรงดันสูงและแรงแม่เหล็กสูง

■ใช้เสาอากาศกับพื้นให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรจุภัณฑ์

■ Jammer สัญญาณ 6 แถบ

■เครื่องชาร์จไฟ AC

■ที่ชาร์จในรถยนต์

■เสาอากาศ 6 เส้น

■คู่มือผู้ใช้

บทวิจารณ์สินค้า:

1 ที่ดีมากคิดราคาถูกและดีจะกลับมามาก

2. สินค้าใหม่ในแพ็คเกจ! ราคาดี! ขอบคุณ !!!


คู่ของ:โทรศัพท์มือถือ Jamming Device ถัดไป:อุปกรณ์ GPS Jamming

สอบถาม